Adatvédelmi nyilatkozat

A www.bagotunde.com webáruház és a weblap üzemeltetője ezúton tájékoztatja a webáruház és weblap (továbbiakban: weboldal) látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesíthetőségének lehetőségeiről.

Az adatok kezelője Szalai Bagó Tünde EV (továbbiakban: üzemeltető) (székhely: Rosenstrasse 9., 78244 Gottmadingen, Tel.: 0049 15125265152)

A weboldal üzemeltetője nagyon komolyan veszi az adatvédelmet, és személyes adatait bizalmasan és az Európai Unió GDPR szabályai valamint a német törvényi (Bundesdatenschutzgesetzes BDSG) előírásoknak megfelelően kezeli.

Jelen Adatvédelmi nyilatkozat az üzemeltető weboldala használatakor a felhasználó esetlegesen megadott személyes adatainak kezelésére, feldolgozására, nyilvántartására vonatkozó alapvető információkat tartalmazza.

Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel személyes adatainak kezelésével összefüggően, kérjük, még a weboldal használata előtt vegye fel üzemeltetővel a kapcsolatot: kapcsolat@ drbagotunde.com

Az üzemeltető fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot bármikor módosítsa. Az Adatvédelmi Nyilatkozat és annak mindenkori módosításai a weboldalon történő közzétételtől lépnek hatályba. Az Adatkezelési Nyilatkozat módosítását követően valamennyi felhasználót megfelelő módon (hírlevélben, belépéskor felugró ablakban) tájékoztatni kell. A szolgáltatás további felhasználásával a felhasználók a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség. A weboldalon a felhasználó által megadott személyes adatok kezeléséért az üzemeltető felelős.

Arra az esetre, ha az üzemeltető a weboldal látogatójától (továbbiakban: felhasználó) személyes adato(ka)t kér, az alábbi rendelkezések az irányadók.

Adatigénylés

A weboldal látogatásához a felhasználónak nem kell adatot szolgáltatnia, bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez azonban szükséges, hogy meghatározott személyes adatait az üzemeltető rendelkezésére bocsássa.

A szolgáltatástól függően az alábbi személyes adatokra lehet az üzemeltetőnek szüksége:

– a felhasználó vezeték- és keresztneve

– születési hely és idő

– felhasználó email címe, lakóhelye/tartózkodási helye, jogi személy esetén cégadatok- a felhasználó által megrendeléseikor vásárolt termékkategória,

– a felhasználó által alkalmazott átvételi és fizetési mód,

– a felhasználó vásárlásainak tételösszege,

– weboldallal és a termékekkel kapcsolatos tapasztalata.

A kezelt adatok köre

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak, és melyeket az üzemeltető rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb felhasználói személyes adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az üzemeltető fér hozzá.

A weboldal használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

Az üzemeltető kifejezetten kéri, hogy – a Magyarországon és Németországban érvényes jogszabályok meghatározása szerint – kiskorúak szülő vagy törvényes képviselő engedélye nélkül ügyletet ne bonyolítsanak a weboldalon.

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés a weboldal szolgáltatásait igénybe vevő, regisztrált felhasználó és az üzemeltető közötti folyamatos kapcsolatot és a weboldalon található szolgáltatások nyújtását biztosítása, szolgálja. Emellett a személyes adatok használata és kezelése kizárólag a magasabb szintű szolgáltatás nyújtása érdekében történik, így különösen:

– hírlevelek eljuttatása

– weboldal frissítéséről való tájékoztatás

– a weboldalon keresztül feltett kérdések megválaszolása, weboldal tartalmának fejlesztése céljából.

A látogatás időpontja, a böngésző és az operációs rendszer típusának felvétele és tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál.

Az üzemeltető a felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a szolgáltatás fejlesztéséhez, a hirdetési felületek értékesítéséhez és saját kutatásaihoz, statisztika készítéséhez használja fel.

Az ezekről készült kimutatások publikálása csak olyan formában történik, amely nem alkalmas az egyes felhasználók egyedi beazonosítására.

A felhasználó személyes adatait a hozzájárulása nélkül az üzemeltető nem továbbítja, nem teszi közzé, nem adja el, illetve nem adja bérbe, és harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, ha csak a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban foglalt célok miatt szükséges, vagy azt jogszabály írja elő.

A személyes adatok megadásánál felhasználónak lehetősége van arra, hogy megjelölje, hogy azokat az üzemeltető direkt marketing célokra nem használhatja fel.

Hírlevél

A Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.

Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a hírlevelek, reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

A Társaság nem küld kéretlen leveleket, reklámüzenetet és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről az üzenetben lévő linkre kattintva.

Amennyiben a Felhasználó feliratkozik a Hírlevélre, azzal tudomásul veszi, hogy Szolgáltató hírlevelet küldhet számára.

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adatAz adatkezelés célja
Név, e-mail cím.Azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele.
A feliratkozás időpontjaTechnikai művelet végrehajtása.
A feliratkozás kori IP címTechnikai művelet végrehajtása.

 • A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett. Az adatkezelés célja: tájékoztatás nyújtása utazással, honlappal kapcsolatos információkról, esetlegesen reklámot is tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail) formájában. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő marketing feladatokat ellátó munkatársa kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
 • Az adatkezelés időtartama

  A felhasználó által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a felhasználó a szolgáltatásról – az adott felhasználói névvel – le nem iratkozik. A törlés időpontja a Felhasználó leiratkozásának (törlési kérelmének) beérkezésétől számított 5 munkanap. Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén az üzemeltető jogosult a felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni.

  A felhasználó által megadott személyes adatok – abban az esetben is, ha a felhasználó a szolgáltatásról nem iratkozik le – addig kezelhetőek az üzemeltető részéről, amíg a felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését. A felhasználó adatkezelés megszüntetésére irányuló, a szolgáltatásról való leiratkozás nélküli kérése a szolgáltatás igénybe vételéhez fűződő jogát nem érinti, azonban előfordulhat, hogy személyes adatok hiányában szolgáltatásokat nem tud majd igénybe venni.

  Az adatfeldolgozók

  A felhasználók által megadott személyes adatokhoz az üzemeltető munkatársai férhetnek hozzá.

  Személyes adatokat az üzemeltető a munkatársain kívüli harmadik személyeknek nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor.

  A felhasználók személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogai

  Az adatkezelés jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása.

  A felhasználók személyes adataik kezeléséről tájékoztatást kérhetnek. A tájékoztatás az üzemeltető alábbi címein kérhető:

  székhely: Rosenstrasse 9. 78244 Gottmadingen, Németország

  e-mail: kapcsolat@bagotunde.com

  Felhasználó ugyanezeken az elérhetőségeken kérheti adatainak helyesbítését és törlését is.

  Jogérvényesítési lehetőségek

  Amennyiben a felhasználó úgy érzi, hogy az üzemeltető a személyes adatok védelméhez való jogát megsértette, igényét bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is a hatályos német BDSG jogszabályoknak megfelelően.